Wstęp

Kompetencja i innowacyjności to wiodące parametry,które towarzyszą nam już od wielu lat w realizacij  naszego systemu
Admin/Leon/Prodo elektroniki organów kościelnych. Nasze ambitne cele to często główny temat rozważań i dyskusij  wśród
organistów, jak i osób odpowiedzialnych za finanse parafi. Każdy
z naszych systemów Admin/Leon/Prodo zapewnia maksymalna ergonomię gry przy stole organowym,oraz pełną satysfakcję brzmieniową.

Modułowa architektura systemu Admin/Leon/Prodo to duza zaleta,która umożliwia grają cym jego dalszą rozbudowę.
Dzięki czemu można realizować projekty o stosunkowo niskim nakładzie pracy i przejrzystym planowaniu czasu.
Rezultatem naszych starań jest idealnie skoordynowany i dobrze zorganizowany instrument muzyczny.
System Admin/Leon/Prodo oferuje wysoką jakość techniczno-dźwiękową i jednocześnie spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Od samego początku współpracujemy z wiodącymi organistami i doświadczonymi muzykami kościelnymi.Ich opinie i
sugestie są dla nas cennymi wskazówkami dla dalszego udoskonalania naszego systemu.
Poznajcie i pokochajcie naszą nowoczesną elektonikę-organową.

INFO DLA ZAINTERESOWANYCH

Dane techniczne takie jak: budowa, obsluga,funkcje,schematy są wykonane w języku angielskim i niemieckim,natomiast pytania mogą być kierowane do nas także w języku polskim.